.: Propozice

Pořadatel: Spolek Bobr klub
Místo konání start: 12:00 hodin, Bobrovníky, Požárnická – 49°52'20.175"N, 18°12'25.231"E
Místo konání cíl: Bobrovníky, Požárnická – 49°52'20.175"N, 18°12'25.231"E
Datum konání: 12. 5. 2018
Kontakt: Jurček Milan, email: jurcek@osu.cz, tel.: +420 605 866 236


Registrace

Po vyplnění registrace dostanete na uvedený email potvrzující zprávu i s variabilním symbolem. Ten, použijete při zaplaceni na uvedený účet. Kontrolujte v seznamu přihlášených závodníků ve výpisu přihlášek.

Startovné s nárokem na tričko je nutné uhradit do 27. 4. 2018 převodem na účet:

670100-2211059386/6210

Cena startovného 250 Kč (cena trička +150 Kč)

Po termínu 27. 4. 2018 je možné startovné uhradit ještě do 9. 5. 2018 za cenu stejnou 250 Kč, ale už bez nároku na tričko.

Startovné na místě v den konání závodů 350 Kč, také bez nároku na tričko. Kdo se rozhodne v den startu, může si pro urychlení registrace předem vytisknout a podepsat registrační formulář zde prohlášení za dítě zde.

Přihláška je platná až po zaplacení startovného.

Startovné dětský závod 50 Kč na místě.
Zaregistrujte děti pokud možno už předem.
Každé dítě registrované do 27. 4. 2018 dostane tričko s obrázkem zdarma.

V případě nekonání závodu je startovné nevratné (např. z důvodů vyšší moci...)

V ceně startovného je občerstvení na trase, teplé jídlo a nápoj v zázemí závodu. Mytí kol a sprchy pro závodníky.

Ceny: Pro první tři v každé kategorii, poháry a věcné ceny.

Po vyhlášení výsledků (cca v 16:00) proběhne losování tomboly startovních čísel.

Kategorie:

Zařazení do kategorií rozhoduje rok narození! Pokud se předem zaregistruje do některé kategorie méně než 5 závodníků, kategorie se sloučí s nejbližší. V den závodu se nové kategorie otevírat nebudou.

Trať 30 km

Ženy:

ZA – ženy ročník (16-19 let)
ZB – ženy ročník (20-29 let)
ZC – ženy ročník (30-39 let)
ZD – ženy ročník (40- starší)

Muži:

MA – muži ročník (16-19 let)
MB – muži ročník (20-29 let)
MC – muži ročník (30-39 let)
MD – muži ročník (40-49 let)
MF – muži ročník (50-59 let)
MG – muži ročník (60-starší)

Hobby kategorie trať 17 km

DZXa – holky ročník (12-13 let)
DZXb – holky ročník (14-15 let)
DZXc – holky ročník (16-18 let)
ZXa – ženy ročník (19-29 let)
ZXb – ženy ročník (30-starši)
DMXa – kluci ročník (12-13 let)
DMXb – kluci ročník (14-15 let)
DMXc – kluci ročník (16-18 let)
MXa – muži ročník (19-39 let)
MXb – muži ročník (40-starší)

Děti:

Jen pro nejdelší trať 1,5km jsou kategorie podle věku a ještě rozdělení kluci, holky:

Děti ročník (6-7 let)
Děti ročník (8-9 let)
Děti ročník (10-11 let)
Děti ročník (12-13 let)
Děti ročník (14-15 let)

Ostatní tratě 100m, 600m a 1km zůstanou stejné bez rozdilu věku, jak si kdo vybere i v den závodu. Tak jako minulý ročník.

DA – děti ročník (3-6 let)
DB – děti ročník (7-15 let)

Prezentace: V místě startu pátek 11. 5. 2018 v čase 18:00 20:00 a 12. 5. 2018 v čase 7:00-11:00. Prezentace pro děti od 7:00 do 9:00, prohlášení za dítě při registraci na místě zde.

Start hlavního závodu: 12:00

Start pro děti: od 10:00

Po celou dobu závodu bude připravena zdravotní služba.

Podmínky závodu:

Účastník svou registrací vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
– bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla
– závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou
– bude dodržovat pravidla fair-play
– v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
– mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
– bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech a ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě
– souhlasí s tím, aby pořadatel závodu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu, než je výše uvedené

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

Start mládeže do 18 let pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

Výsledková listina závodu bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka.


Upozorňujeme na nebezpečí možné krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace.