Propozice

Hlavní závod na 30km

Start hlavního závodu: 12:00
PREZENTACE: V MÍSTĚ STARTU PÁTEK 24. 5. 2024 V ČASE 18:00-20:00 A 25. 5. 2024 V ČASE 7:00-11:00..
Podmínky závodu:

 • – bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla
 • – závodu se účastní na vlastní nebezpečí s plnou ochrannou přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu
 • – bude dodržovat pravidla fair-play
 • – účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce
 • – závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řidítkách a s měřícím čipem, jinak nebude v cíli klasifikován
 • – startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu
 • – pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona
 • – v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • – mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • – bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech a ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě
 • – souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu, než je výše uvedené
 • – svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Májový bobr MTB (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.majovybobrmtb.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.
 • Řazení na startu:
 • Pro umístění na přední místech na startu rozhoduje umístění v minulých ročnících do první stovky. Tito závodníci budou mít na startovním čísle značku.
 • Výsledková listina závodu bude průběžně vyvěšena v prostoru cíle.
  Za posledním závodníkem pojede pořadatelská služba.
  Ceny:
  Pro první tři v každé kategorii, poháry a věcné ceny.

  Po vyhlášení výsledků (cca v 16:00) proběhne losování tomboly startovních čísel.

Přihláška je platná až po zaplacení startovného.

V ceně startovného je občerstvení na trase, teplé jídlo a nápoj v zázemí závodu. Mytí kol a sprchy, hodnotná tombola.

 • – Cena startovného 300 Kč (cena trička +200 Kč)
 • – Startovné s nárokem na tričko je nutné uhradit do 13. 5. 2024 převodem na účet: 670100-2211059386/6210
 • – Termín na zaplacení startovného bez trička je do 22. 5. 2024
 • – Cena startovného v den závodu 450 Kč
 • – V případě nekonání závodu je startovné nevratné (např. živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy)
 • – Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.
 • – Po celou dobu závodu bude připravena zdravotní služba.
 • – Upozorňujeme na nebezpečí možné krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace.
 • Start mládeže do 18 let pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.
  Prohlášení a souhlas za mládež při registraci na místě si můžete předem vyplnit zde.
  Při registraci na místě si můžete formulář předem vyplnit zde.

  Kategorie.

  Zařazení do kategorií rozhoduje rok narození! Pokud se předem zaregistruje do některé kategorie méně než 5 závodníků, kategorie se sloučí s nejbližší. V den závodu se nové kategorie otevírat nebudou.

  ZA – ženy ročník (16-19 let)

  ZB – ženy ročník (20-29 let)

  ZC – ženy ročník (30-39 let)

  ZD – ženy ročník (40-starší)

  MA – muži ročník (16-19 let)

  MB – muži ročník (20-29 let)

  MC – muži ročník (30-39 let)

  MD – muži ročník (40-49 let)

  MF – muži ročník (50-59 let)

  MG – muži ročník (60-starší)